ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
คณะครู บุคลากร และผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยส […]

โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน

คณะครู บุคลากร และผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยส […]

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา(ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน) ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่ […]

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา(ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน)

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา(ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน) ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่ […]

การแข่งขันกีฬาภายใน “สารพัดช่างเกมส์ “ครั้งที่10 ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

การแข่งขันกีฬาภายใน “สารพัดช่างเกมส์ “

การแข่งขันกีฬาภายใน “สารพัดช่างเกมส์ “ครั้งที่10 ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

วันที่ 9 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก จัด “โครงการฝึกอาชีพสานผักตบชวาเพื่อการประกอบธุรกิจ” […]

โครงการฝึกอาชีพสานผักตบชวาเพื่อการประกอบธุรกิจ

วันที่ 9 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก จัด “โครงการฝึกอาชีพสานผักตบชวาเพื่อการประกอบธุรกิจ” […]

วันที่ 7 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำปี […]

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรม

วันที่ 7 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำปี […]

ในวัน 6 กันยายน 2559 ที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ภายในเรือนจำจังหวัดอุทัยธ […]

นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ภายในเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

ในวัน 6 กันยายน 2559 ที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ภายในเรือนจำจังหวัดอุทัยธ […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 3 ชั่วโมง สอนทำ ขนมช่อม่วง-จีบไทย ในงาน ใหกรรมตลาดนัดอาชีพศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ในวันที่ 6 กัน […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสอนทำ ขนมช่อม่วง-จีบไทย ในงาน ใหกรรมตลาดนัดอาชีพศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 3 ชั่วโมง สอนทำ ขนมช่อม่วง-จีบไทย ในงาน ใหกรรมตลาดนัดอาชีพศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ในวันที่ 6 กัน […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี จัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจด้านการอ […]

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี จัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจด้านการอ […]

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร นำโดย นายธนภัทร  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปี 2560 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร นำโดย นายธนภัทร  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปี 2560 […]