ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้รับความร่วมมือจาก อู่ ช.ช่างพล,อู่ บุญธรรมบริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด และครู จิราภา มะระประเสริฐศักดิ์ ครู คศ. วิทยาล […]

โครงการ การสัมมนา เพื่อการเรียนรู้ระหว่างฝึกงานกับสถานประกอบการ

 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้รับความร่วมมือจาก อู่ ช.ช่างพล,อู่ บุญธรรมบริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด และครู จิราภา มะระประเสริฐศักดิ์ ครู คศ. วิทยาล […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงสาธารรสุขจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงก […]

โครงการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และคัดกรองสารเสพติดภายในสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงสาธารรสุขจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงก […]

คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นำโดย นายธนภัทร แสงจันทร์ (ผู้อำนวยการ) ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา […]

เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นำโดย นายธนภัทร แสงจันทร์ (ผู้อำนวยการ) ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา […]

โครงการฝึกอบรม การป้องกันระงับอัคคีภัยและผจญเพลิง จัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยมีนายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำ […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุทัยธานี จัดโครงการฝึกอบรม การป้องกันระงับอัคคีภัยและผจญเพลิง โดยมีนายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน

โครงการฝึกอบรม การป้องกันระงับอัคคีภัยและผจญเพลิง จัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยมีนายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำ […]

แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า แสงตะวัน จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง  […]

แผนกช่างยนต์จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในวันที่ 28 กรกรฎาคม 2559

แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า แสงตะวัน จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะแกกรัง […]

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นำโดย นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษากับทางเทศบาลเมืองอุทัย […]

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นำโดย นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษากับทางเทศบาลเมืองอุทัย […]

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ประเทศจีน) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 255 […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ประเทศจีน) กับ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ประเทศจีน) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 255 […]

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D)” วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธ […]

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D)”

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D)” วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธ […]

“โครงการการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้” วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี […]

“โครงการการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้”

“โครงการการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้” วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี […]