ข่าวประการวิทยาลัย/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพ
โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) บริการย้อมผ้า แจกริบบิ้น บริการตรวจเช็ค ซ่อมยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ค […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จัดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)

โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) บริการย้อมผ้า แจกริบบิ้น บริการตรวจเช็ค ซ่อมยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ค […]

คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมอบรมโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ้า PEA” โดยมี นายสมหมาย ไทยพิท […]

ร่วมอบรมโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”

คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมอบรมโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ้า PEA” โดยมี นายสมหมาย ไทยพิท […]

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.คณะครู ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมกับชาวอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ […]

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.คณะครู ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี พร้อมกับชาวอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ […]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการก่ีอาชีวศึกษา  […]

“ความร่วมมือเพื่อสร้างการับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศนฺภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แก่ประชาชน”

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการก่ีอาชีวศึกษา […]

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีร่วมส่งสารแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ […]

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานียื่นการสงบนิ่งเพื่อน้อมถวายบังคมในหลวงแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีร่วมส่งสารแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ […]

“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ” งานเกษียณอายุราชการ 2559 นายดำรงค์ ดีการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

งานเกษียณอายุราชการ รองฯดำรงค์ ดีการ

“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ” งานเกษียณอายุราชการ 2559 นายดำรงค์ ดีการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

คณะครู บุคลากร และผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยส […]

โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน

คณะครู บุคลากร และผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีเดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยส […]

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา(ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน) ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่ […]

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา(ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน)

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา(ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน) ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่ […]

การแข่งขันกีฬาภายใน “สารพัดช่างเกมส์ “ครั้งที่10 ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

การแข่งขันกีฬาภายใน “สารพัดช่างเกมส์ “

การแข่งขันกีฬาภายใน “สารพัดช่างเกมส์ “ครั้งที่10 ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี